OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WIOSENNE METAMORFOZY Z MCK

21 marca 2017 roku Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radziejowie zorganizowało zajęcia pt: „Wiosenne metamorfozy”, których celem była pomoc młodzieży ponadgimnazjalnej w dokonaniu gruntowych przemian, ich sposobu myślenia związanych z przyszłością zawodową.

 Podczas zajęć pośrednik pracy Monika Czyżewska przedstawiła młodzieży trendy wśród zawodów, omówiono predyspozycje do ich wykonywania, a także wskazano ścieżki edukacyjno- zawodowe. Młodzież stojąc przed wyborem dalszej ścieżki kariery często nie wie co chce studiować, bądź wybrany kierunek nie ma uzasadnienia w wyborze. Dzięki zajęciom młodzież dowiedziała się czym kierować się przy wyborze zawodu. Uświadomiono im, że przemyślany  dobrze wybrany kierunek studiów zaowocuje w przyszłości satysfakcją z wykonywanych czynności zawodowych.

 Poprzez ćwiczenia i testy, a także filmy zawodoznawcze częściowo rozwiano wątpliwości przyszłych studentów. Dokonano metamorfozy czyli przemiany ich sposobu myślenia związanej z określonym zawodem.

META2 Pośrednik pracy omawia trendy wśród zawodów
META1 Młodzież podczas wykonywania ćwiczeń i testów.
   

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007