Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WIOSENNE TARGI EDUKACJI I PRACY W RYPINIE

7 marca 2016 roku w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, odbyły się Targi Edukacji i Pracy pod hasłem „Wiosenne Targi Edukacji i Pracy”. Organizatorami targów był Punkt Pośrednictwa Pracy w Rypinie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie.

Przedsięwzięcie skierowane było do osób młodych, bezrobotnych i poszukujących pracy, a także dla uczniów klas maturalnych.

Uroczystego otwarcia Targów dokonały:  pośrednik pracy Beata Celebucka, Dyrektor Poradni Maria Redlewska- Lechowicz oraz Violetta Palińska  doradca zawodowy.

Stoiska prezentowali pracodawcy, z którymi PPP w Rypinie współpracuje a także instytucje rynku pracy z  Rypina, Lipna oraz Włocławka.

Dużym zainteresowaniem uczestników targów cieszyły się oferty edukacyjne  prezentowane przez  uczelnie wyższe: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Bankowa oraz szkołę policealną „Żak”. Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia miały możliwość zapoznania się z ofertami pracy w kraju i zagranicą, przedstawionymi przez pośrednika Eures.

Targi były też okazją do zapoznania się z aktualną sytuacją na rynku pracy.

WIOS1 Pośrednik pracy z PPP w Rypinie podczas rozmów z uczestnikiem targów.
WIOS2 Doradca zawodowy i pośrednik pracy  z CEiPM  podczas udzielania informacji.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007