Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

W POSZUKIWANIU PRACY

Podczas spotkania zorganizowanego 2 marca 2016 roku przez pośrednika pracy, asystenta EURES z bydgoskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży dla młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych START poruszona została tematyka poszukiwania pracy.

W czasie dyskusji uczniowie odpowiadali na pytania związane trudnościami w znalezieniu zatrudnienia oraz zdobywaniem doświadczenia. Wśród argumentów najczęściej wymieniano brak umiejętności zaprezentowania się pracodawcy.

Pośrednik pracy, asystent EURES Anetta Kokoszewska wyjaśniła, że dobre przygotowanie do dalszej kariery odbywa się w trakcie edukacji poprzez wykonywanie prac krótkoterminowych, sezonowych, praktyki i staże zawodowe oraz działalność w wolontariacie. Ponadto, w oparciu o konkretne przykłady wyjaśnione zostały umiejętności uzyskiwane w trakcie wykonywania zleceń krótkoterminowych, które są wysoko oceniane przez pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem młodych ludzi.

Podczas spotkania promowane były Europejskie Targi On-line organizowane przez Kujawsko-Pomorską Komendę Wojewódzką oraz sieć EURES. Każdy zainteresowany wypełnił ankietę rejestracyjną do Młodzieżowego Biura Pracy oraz pobrał materiały reklamowe dotyczące EURES.

dz Pośrednik pracy podczas omawiania działalności CEiPM i sieci EURES

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007