OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE WE WŁOCŁAWKU

14 marca 2018 roku w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku rozpoczęła  się kolejna ścieżka wsparcia, którą są  indywidualne konsultacje psychologiczne realizowane w ramach projektu „Od Szkolenia do Zatrudnienia – YEI”.

W tej formy wsparcia weźmie udział 10 beneficjentów projektu. Uczestnicy podczas indywidualnych konsultacji z psychologiem będą podnosić swoją zaniżoną samoocenę oraz motywację do dalszego rozwoju. Celem tej formy wsparcia jest pomoc w rozwiązaniu osobistych problemów uczestników. Beneficjenci projektu, którzy są tzw. młodzieżą NEET mają wiele trudności związanych z sytuacją rodzinną, nie radzą sobie ze stresem i własną agresją, są konfliktowi i zamknięci na otoczenie. Wsparcie psychologa pomoże uczestnikom lepiej poznać samych siebie i uwierzyć we własne możliwości co zaowocuje w ich rozwoju zawodowym.

IND1 Beneficjentka projektu podczas konsultacji z psychologiem.

 

GWARANCJE

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007