Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

W STAWKACH  O DORADZTWIE ZAWODOWYM

10 marca 2016 roku pośrednik pracy oraz doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie uczestniczyli w konferencji nt. ”Doradztwo edukacyjno-zawodowe wyzwaniem nowoczesnej szkoły”, która odbywała się w Zespole Szkół w Stawkach koło Aleksandrowa Kujawskiego.

Organizatorem konferencji było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli z Włocławka.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele KPCEN, Urzędu Marszałkowskiego- Departament Edukacji, Biura Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Aleksandrowa Kujawskiego, Radziejowa, z Powiatowego  Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Włocławka.

Podczas konferencji poruszano tematykę doradztwa zawodowego młodzieży w szkołach. Przedstawiono rolę i zadania doradztwa, zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej w doradztwie zawodowym, zadania urzędu pracy w systemie doradztwa edukacyjno-zawodowego, fundusze w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczone na doradztwo edukacyjno-zawodowe, wspieranie szkół przez OHP w doradztwie zawodowym oraz rolę biura karier UMK w doradztwie zawodowym. Uczestnicy konferencji złożyli zapewnienia dotyczące współpracy w zakresie doradztwa zawodowego.

Adresatami spotkania byli nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi oraz władze samorządowe.

STAW2 Prezentacja doradcy zawodowego z CEiPM we Włocławku.
STAW1 Stoisko  promujące  działalność MCK z Radziejowa.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007