OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WYBIERAM ZAWÓD – BILANS ZASOBÓW

W dniach 12-14 marca 2018 roku doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Osięcinach zajęcia według autorskiego programu pn. „Wybieram zawód – bilans zasobów i możliwości dalszego rozwoju”.

Pierwszego dnia doradca zawodowy miał przyjemność uczestniczyć w pracach komisji konkursowej Turnieju Wiedzy o Zawodach zorganizowanego dla gimnazjalistów przez p. A. Matkowską i p. B. Rosińską. Uczestnikami programu byli uczniowie III klas gimnazjum. Na początku zajęć uczniowie poznali zakres działalności radziejowskiej jednostki Ochotniczych Hufców Pracy. Doradca dzięki zastosowaniu różnych ćwiczeń pomagała młodzieży określić mocne i słabe strony, poznać bliżej własne zainteresowania i umiejętności, a także określić najważniejsze czynniki trafnie podejmowanych decyzji zawodowych. Szeroko omówione branże i zawody przyszłości oraz barometr zawodów 2018 dla powiatu radziejowskiego i województwa kujawsko-pomorskiego, przybliżyły młodzieży sytuację na rynku pracy. Dzięki poznaniu własnych zainteresowań poprzez wypełnienie odpowiednich testów, młodzież będzie bardziej świadomie dokonywała dalszych wyborów edukacyjno-zawodowych. Przy wyborze zawodu obok zainteresowań istotne są również mocne strony, posiadane umiejętności oraz temperament. Doradca zawodowy odpowiadał na pytania uczniów dotyczące wyboru zawodu, czynności zawodowych oraz oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu radziejowskiego.

Podsumowaniem zajęć było wspólne obejrzenie filmu pn.” Zawód przyszłości – gdzie szukać, jak zdobyć” oraz rozwiązanie zagadek zawodoznawczych przygotowanych przez doradcę zawodowego.

wyb2 Laureaci konkursu.
wyb1 Udział doradcy zawodowego w jury Turnieju Wiedzy o Zawodach.
wyb3 Doradca zawodowy podczas zajęć.
wyb6 Uczniowie wykonywania ćwiczeń i testów zainteresowań.
   

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007