OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

LEKCJA WYCHOWAWCZA W ZAKŁADZIE KARNYM

Dnia 15 marca 2017 roku młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu wraz z wychowawcą i Komendantem hufca udała się na zajęcia edukacyjno-profilaktyczne do Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Zajęcia miały na celu  profilaktykę przestępczości, uświadomienie skutków łamania przepisów Kodeksu Karnego oraz ukazanie konsekwencji czynów powszechnie nieakceptowanych i niezgodnych z obowiązującym prawem.

Udział w spotkaniu z młodzieżą brali wychowawcy działu penitencjarnego i koordynator ds. ochrony Zakładu Karnego. „Lekcja wychowawcza” przeprowadzona przez funkcjonariuszy SW dotyczyła zasad funkcjonowania jednostki penitencjarnej oraz koła sportowego „Paragraf”, które zostało stworzone przez osadzonych więźniów. Podczas wizyty młodzież miała okazję zobaczyć pomieszczenia gdzie mogą przebywać osadzeni: salę  widzeń, cele zabezpieczające, ambulatorium, bibliotekę, salę terapii, kuchnię, siłownię oraz place spacerowe.

Uczestnicy hufca zadawali wiele ciekawych pytań, brali aktywny udział w zajęciach.

Pracownicy więziennictwa starali się wskazać przyczyny powodujące, że młodzi ludzie stykają się z wymiarem sprawiedliwości, a także konsekwencje wynikające z tego kontaktu dla ich dalszego życia. 

zakl1 Przed Zakładem Karnym.
zakl2 Podczas zajęć.
zakl3 Obraz przedstawiający Zakład Karny w Inowrocławiu.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007