OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURS OBSŁUGI KOMPUTERÓW ZAKOŃCZONY W NAKIELSKIM MCK

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Nakle nad Notecią 21 marca zakończono zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.

Beneficjenci projektu to młodzież w wieku 18-24 lat, która nie uczy się i nie pracuje. Poprzez udział w kursie mają szansę zwiększyć swoje kompetencje w zakresie m.in. obsługi komputera.

Młodzież zapoznała się  z podstawowymi zagadnieniami i umiejętnościami z zakresu obsługi komputera i nauki posługiwania się konkretnymi programami. Przyswoili również  informacje związane z kwestią bezpieczeństwa w sieci, praw autorskich, graficzną obróbkę zdjęć, tworzenie prostych stron internetowych oraz  ich wykorzystanie w poszukiwaniu pracy. Szkolenie zakończyło się egzaminem sprawdzającym zdobytą przez uczestników wiedzę.  Wszyscy biorący udział w kursie pozytywnie zaliczyli egzamin dzięki temu poszerzyli swoje kompetencje. Uczestnikom zajęć przysługuje poczęstunek na zajęciach, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

komz1 Uczestnicy kursu wraz z prowadzącym.
komz2 Uczestniczka podczas zajęć praktycznych.
   

GWARANCJE

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007