OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ZANIM PODEJMIESZ DECYZJĘ

Centrum Edukacji i Pracy Młodzież OHP we Włocławku w dniach 16 lutego oraz  20 i 29 marca br. było organizatorem programu „Zanim podejmiesz decyzję”.

 Program skierowany był do młodzieży gimnazjalnej. Zajęcia odbywały się w Gimnazjum przy Zespole Szkół nr. 8 we Włocławku, Gimnazjum przy Zespole Szkół w Kłóbce oraz Gimnazjum przy Samorządowym Zespole Szkół Oświatowych w Chodczu. Celem programu było uświadomienie uczestników o roli wyboru zawodu zgodnego z predyspozycjami osobowościowymi i zawodowymi, pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej oraz dalszej ścieżki kształcenia dla poszczególnych zawodów. Młodzież gimnazjalna wkrótce przystąpi do egzaminów gimnazjalnych, a co za tym idzie będzie musiała podjąć ważną decyzje, jaką jest wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz doradca zawodowy omówili na jakie zawody aktualnie jest popyt, a jakimi zawodami aktualny rynek pracy jest już nasycony. Uczestnicy poprzez testy i ćwiczenia mogli dowiedzieć się, czy wybrana przez nich szkoła oraz przyszły zawód jest zgodny z ich predyspozycjami i cechami osobowości.

Dzięki zajęciom gimnazjaliści sprecyzowali swoje plany edukacyjne i zawodowe oraz uświadomili sobie, że droga do wymarzonej kariery wymaga ciągłego doskonalenia swoich umiejętności.

ZAN1 Młodzież podczas rozwiązywania testów określających preferencje i predyspozycje zawodowe.

 

           

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007