Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ZANIM ROZPOCZNĄ PRACĘ

Zajęcia dotyczące rozwoju osobowości przeprowadził 4 marca 2016 z uczniami XII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy specjalista ds. programów CEiPM Bydgoszcz.

Młodzież zainteresowana kształtowaniem własnych cech i podejmowaniem nowych doświadczeń poznała zasady współpracy wolontariackiej z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi. Dla pierwszo- i drugoklasistów z klas mundurowych była to szansa na nowe spojrzenie na planowaną ścieżkę zawodową. Bezpłatna praca z podmiotami specjalizującymi się w udzielaniu wsparcia dorosłym i dzieciom zagrożonym marginalizacją społeczną, wykluczeniem lub ubóstwem może dostarczyć wielu doświadczeń. Ustalono, że edukacja formalna wzbogacona o zajęcia umożliwiające poznanie środowiska osób potrzebujących wsparcia skutkuje lepiej ukształtowanym charakterem, większą odpowiedzialnością i skuteczniejszą realizacją przyszłych zadań zawodowych.

W podsumowaniu określono cechy wolontariuszy, które – jak wykazało ćwiczenie - w dużej mierze pokrywają się z oczekiwaniami wobec kandydatów do pracy, zgłaszanymi przez pracodawców.

rozwoj W trakcie ćwiczenia uczniowie sprawdzali efektywność pracy w grupie.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007