Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

TARGI PRACY W BYDGOSZCZY

18 marca 2016 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy kadra bydgoskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży uczestniczyła w II Targach Pracy.

Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz techników skorzystali z możliwości odbycia rozmów z lokalnymi przedsiębiorcami. Młodzież poznała oczekiwania pracodawców stawiane wobec kandydatów nieposiadających bogatego doświadczenia zawodowego. Większość oferentów poszukiwała osób z dużym zaangażowaniem i motywacją do pracy. Absolwentom proponowano zatrudnienie, przeszkolenia oraz stały rozwój zawodowy. Pracodawcy szczegółowo opisywali zadania zawodowe, podstawowe wymagania, przybliżali też specyfikę pracy i firm.

Oferta Targów rozszerzona była o stanowisko Ochotniczych Hufców Pracy. Specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz specjalista ds. programów zachęcali młodzież do podejmowania zatrudnienia krótkoterminowego w ramach działalności Młodzieżowego Biura Pracy. Uczniowie uzyskiwali szczegółowe informacje o aktualnych ofertach na lokalnym rynku oraz zagranicznym, świadczonym w ramach sieci EURES. Prócz pracy weekendowej, sezonowej i wakacyjnej oferowano zajęcia bezpłatne i komercyjne. Osoby posługujące się językiem angielskim zachęcano do wolontariatu krótkoterminowego EVS, organizowanych przez Kujawsko-Pomorską Komendę OHP w Toruniu w ramach programu Erasmus+.

Targi pozwoliły młodym ludziom przygotować się do wejścia na rynek pracy, zaplanować dalsze zdobywanie doświadczenia zawodowego i nabywanie nowych umiejętności.

TARB1 W stoisku CEiPM Bydgoszcz promowano aktualną ofertę szkoleniową oraz z zakresu pośrednictwa pracy.
TARB2 Uczniowie rejestrowali się w Młodzieżowym Biurze Pracy.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007