OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

W BYDGOSZCZY KURS ECDL ZAKOŃCZONY

W dniach od  5 marca do 14 marca 2018 roku w ośrodku szkoleniowym KURSAL w Bydgoszczy  odbywał się kurs ECDL (European Computer Driving Licence)  w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”.

Podczas 60 godzinnego szkolenia młodzież miała okazję zapoznać się oraz nauczyć wszystkich niezbędnych informacji, które przydadzą się im w przyszłości – podczas staży zawodowych oraz podczas pracy zawodowej. Dzięki Europejskiemu zasięgowi tegoż kursu, zdany egzamin jest gwarancją potwierdzenia wiedzy z zakresu obsługi komputera oraz programów komputerowych w całej Unii Europejskiej. Podczas ośmiodniowego kursu młodzież opanowała wiedzę z zakresu pracy z komputerem, podstaw pracy w sieci, przetwarzania tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych. Ostatniego dnia po czterogodzinnej powtórce materiału młodzież przystąpiła do egzaminu, który zdała z pozytywnym wynikiem. Podczas trwania całego kursu młodzież sumiennie uczestniczyła w zajęciach oraz aktywnie w nich brała udział, zadając wiele pytań, tak aby przygotować się do egzaminu jak najlepiej. Projekt jest realizowany z środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

ZAK1 Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach o standardzie ECDL

 

GWARANCJE

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007