OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

BĄDŹ AKTYWNY

10 kwietnia. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie spotkała się z osobami bezrobotnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Cykliczne spotkania doradcy zawodowego z osobami poszukującymi pracy i bezrobotnymi Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie są doskonałą formą pogłębiania przez uczestników spotkań, informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy, aktywnych sposobach poszukiwania pracy, a także tworzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, niezbędnych w procesie rekrutacji. Doradca podczas spotkania omówiła rynek pracy, bariery występujące najczęściej na drodze do zatrudnienia oraz różne możliwości zdobywania kwalifikacji i uprawnień, niezbędnych do wykonywania czynności zawodowych. Nauka tworzenia własnych dokumentów aplikacyjnych pomogła młodzieży przedstawić ich najważniejsze zalety w sposób atrakcyjny i zachęcający potencjalnego pracodawcę do bliższego ich poznania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Zajęcia uzmysłowiły młodzieży, że zdobycie zatrudnienia w znacznym stopniu zależy od ich aktywności własnej.

BA 1 Doradca zawodowy omawia zasady tworzenia CV.


 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007