OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

INTEGRACJA  WE WŁOCŁAWKU

W dniu 19 kwietnia 2017 r. przedstawiciele Rady Młodzieży oraz Klubu Aktywnych włocławskiego Hufca Pracy wzięli udział w turnieju gry w kręgle w Centrum Rozrywki Lucky Star Wzorcownia we Włocławku. Przedsięwzięcie było nagrodą dla młodzieży  za szczególne zaangażowanie w działania i inicjatywy samorządowe podejmowane w bieżącym roku szkolnym. W zawodach wzięło udział 10 osób a zacięta rywalizacja trwała 2 godziny. Przed przystąpieniem do gry młodzież została poinstruowana, w jaki sposób należy chwytać kule i jakie wykonywać ruchy aby strącić jak największą liczbę kręgli. Uczestnicy przekonali się, że zbijanie kręgli nie jest skomplikowane, a im lepsze były były rzuty, tym bardziej fascynująca stała się gra. Najlepszym graczem, który zdobył największą ilość punktów okazała się Barbara Wołosiak – uczestniczka klasy III GPZ.

 Celem imprezy było integrowanie uczestników OHP, propagowanie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu, podnoszenie sprawności psycho - fizycznej, szerzenie idei zdrowej oraz szlachetnej rywalizacji a także motywowanie do aktywnego udziału w życiu Hufca.

IWW 1 Wyjaśnienie zasad gry przez pracownika kręgielni
IWW 2 Zacięta rywalizacja o tytuł „Najlepszego gracza w kręgle”
IWW 3 Uczestnicy turnieju

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007