OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KONFERENCJA „BLIŻEJ FUNDUSZY EUROPEJSKICH” W BYDGOSZCZY

26 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się dziewiąte spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a współorganizatorami – Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Konferencja została podzielona na cztery sesje. Pierwsza była poświęcona projektom realizowanym przez Ochotnicze Hufce Pracy oraz Służbę Więzienną. Druga sesja dotyczyła projektów realizowanych w trybie konkursowym, trzecia i czwarta były poświęcone ekonomii społecznej oraz wsparciu osób niepełnosprawnych.

Działania Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” omówiła Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz. Przedstawiła informację na temat celów zrealizowanych projektów, grup docelowych, ścieżki wsparcia oraz uzyskanych efektów. Uczestnicy konferencji mogli również obejrzeć film z realizacji projektu „Obudź swój potencjał – YEI” W ramach tej sesji odbyła się debata z udziałem Wojewódzkiego Komendanta OHP Małgorzaty Taranowicz, przedstawicieli Służby Więziennej, pracodawców organizujących staże dla uczestników projektów oraz uczestniczki projektu „Akcja aktywizacja – YEI”. Zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk oraz korzyści, jakie przynosi pracodawcom przyjęcie na staż i zatrudnianie uczestników projektów.

Przed konferencją oraz podczas przerwy goście mogli odwiedzić stoiska Kujawsko-Pomorskiej WK, gdzie były prezentowane wyroby warsztatów produkcyjno-szkoleniowych, prace plastyczne młodzieży OHP oraz ulotki dotyczące działalności rynku pracy oraz jednostek opiekuńczo-wychowawczych.

KBFE 1 Stoisko Kujawsko-Pomorskiej WK OHP.
KBFE 2 Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz, druga z lewej przy stoisku Kujawsko-Pomorskiej WK OHP.
KBFE 3 Uczestnicy konferencji.
KBFE 4 Uczestnicy konferencji
KBFE 5 Debata nt. projektów realizowanych przez OHP i Służbę Więzienną w województwie kujawsko-pomorskim.
KBFE 6 Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz – czwarta z lewej podczas debaty.
KBFE 7 Przedstawiciel MRPiPS Monika Zielińska podczas wystąpienia  na konferencji.
KBFE 8 Przedstawiciel Służby Więziennej w trakcie prezentacji.
KBFE 9 Wojewódzki Komendant Małgorzata Taranowicz prezentuje realizację projektów Kujawsko-Pomorskiej WK OHP.

 
 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007