Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KSZTAŁTOWANIE DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH

Odpowiedzi na zagadnienia związane z kształtowaniem doświadczeń zawodowych poprzez wolontariat poszukiwali 5 kwietnia 2016 uczestnicy zajęć realizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy.

Pierwszo- i drugoklasiści IX Liceum Ogólnokształcącego w trakcie spotkań ze specjalistą ds. programów poznali zasady regulujące wykonywanie prac ochotniczo i bez wynagrodzenia. Młodzież podawała przykłady organizacji i instytucji, w których działają wolontariusze. Prócz światowych i krajowych propozycji znalazły się również lokalne, funkcjonujące na terenie Bydgoszczy. Zastanawiano się nad wpływem usług świadczonych dla innych na indywidualne ścieżki edukacyjno-zawodowe młodych ludzi. Określone zostały obszary, w których można bezinteresownie pomagać i równocześnie kształtować swój charakter, zdobywać doświadczenie zawodowe oraz rozwijać kompetencje miękkie. Zwrócono uwagę, że ta sfera działalności może mieć zwłaszcza duże znaczenie dla osób planujących studia o charakterze humanistycznym oraz pracę opartą na współpracy z ludźmi. 

Zajęcia umożliwiły młodzieży lepiej rozpoznać możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego na etapie nauki w szkole średniej.

KDZ 1 Młodzież wykonywała zadania warsztatowe w małych grupach
KDZ 2 Praca zespołowa ułatwiała wypracowanie dużej liczby odpowiedzi

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007