Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

POWIATOWE TARGI PRACY – „DZIEŃ PRACODAWCY” W CHEŁMNIE

5 kwietnia 2016 Młodzieżowe Centrum Kariery w Chełmnie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu zorganizowało Targi  Pracy pod nazwą „Dzień Pracodawcy”.  

Targi odbyły się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie. Oficjalnego otwarcia targów dokonali Starosta Chełmiński Pan Zdzisław Gamański, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pan Artur Jans oraz Dyrektor CEiPM OHP w Toruniu Pani Beata Polkowska.  

Odbiorcami targów były osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz uczniowie chełmińskich szkół i tegoroczni absolwenci. Ideą targów była promocja  firm z regionu tworzących miejsca pracy, oraz informacja na temat aktywnych form poszukiwania zatrudnienia, szkoleń i kursów zawodowych, rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy. Oferty pracy zarówno w kraju jaki i za granicą prezentowali następujący pracodawcy: IMS SOFA Sp.z o.o., Adriana S.A., Fabryka Mebli „GALLA COLLEZIONE. Sp. z o.o., Firma Adamex S.C., Visscher Caravelle Poland Sp. z o.o., Bank Pocztowy, Zakład Wodociągów i Kanalizacji,  Manpower Group Sp. z o.o., Agencja Pracy Sherpa, Promedica24, Adiutor Toruń, Adecco Poland Sp. z o.o. Instytucjami wspierającymi rynek pracy były: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie oraz Europejskie Służby Zatrudnienia, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Świeciu, Państwowa Inspekcja Pracy OIP Bydgoszcz i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Swoją ofertę prezentowały także: Akademia Projektów Europejskich, WKU z Grudziądza, Biblioteka Pedagogiczna w Świeciu, Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Toruniu oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Chełmnie zachęcali do odwiedzania strony www.ecam.ohp.pl., promowali usługi pośrednictwa i doradztwa zawodowego na stoisku oraz podczas  informacji doradczych dotyczących aktywnego poszukiwania pracy, które odbywały się w trakcie targów.  Prezentowali także ofertę projektów skierowanych do młodzieży i  realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Formuła targów była rozszerzona o warsztaty doradcze i prezentacje skierowane do uczniów Zespołu Szkól nr 2, im. Adama Mickiewicza w Chełmnie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, im Mikołaja Kopernika w Chełmnie. W trakcie zajęć przeprowadzonych przez specjalistów z EURES oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Toruniu młodzież otrzymała informacje na temat kompetencji przyszłości, poszukiwania pracy za granicą i bezpieczeństwa emigracji zarobkowej.

POW1 Promocja usług MCK w Chełmnie.
POW2 Uczestnicy targów i wystawcy.
POW3 Młodzież podczas warsztatów doradczych prowadzonych przez CIiPKZ WUP w Toruniu.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007