OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

SADZIMY ROŚLINY DLA ZIEMI

            Uczestnicy brodnickiego Hufca Pracy16 kwietnia zorganizowali akcję Sadzimy rośliny dla Ziemi. Przyświecał jej szczytny cel ochrony środowiska naturalnego i ograniczenie jego zanieczyszczeń. Już dzieci w szkole podstawowej uczą się, że drzewa są doskonałym „pochłaniaczem” dwutlenku węgla z atmosfery przez co w znaczny sposób łagodzą efekt cieplarniany i stabilizują klimat na Ziemi. Drzewa produkują też największą spośród wszystkich roślin lądowych ilość substancji organicznych, które są pokarmem dla ludzi i zwierząt oraz głównym budulcem ich ciał. Rośliny drzewiaste stanowią najważniejszy składnik lasów, tworzą środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Ich obecność i stan zdrowia ma wpływ na różnorodność biologiczną środowiska naturalnego.

Sadzenia drzew należy organizować zwykle w miesiącach wrzesień-październik oraz marzec-kwiecień. Lokalizacja wybrana została na podstawie rekomendacji  nadleśnictwa w Brodnicy, które z chęcią wspomogła młodzież z Hufca w tym szczytnym celu. Akcję sadzenia drzewek poprzedziła zbiórka makulatury, bo w końcu źródłem papieru jest… las. Zbierając makulaturę chronimy lasy. Jedna tona makulatury daje tyle papieru, co 17 drzew! A to nie wszystko. Wykorzystując makulaturę, oszczędzamy wodę (potrzebną do produkcji papieru) i zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza przez papiernie. Środki uzyskane ze zbiórki młodzież przeznaczyła na zakup sadzonek drzew.

SRZ 1 Młodzież biorąca udział w sadzeniu drzewek razem z wychowawcą
SRZ 4 Sadzenie drzewek przez uczestników Hufca z Brodnicy

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007