Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

SPOTKANIE Z WICEPREZYDENTEM

26 kwietnia  w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Zastępcy Prezydenta Torunia Zbigniewa Rasielewskiego z Kierownictwem Wojewódzkiej Komendy OHP w Toruniu.

Wojewódzki Komendant OHP w Toruniu Małgorzata Taranowicz wraz z Zastępcą Michałem Krzemkowskim przedstawili działalność i strukturę Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Pan Wiceprezydent został zaproszony do Wojewódzkiej Rady Programowej OHP. Rada pełni funkcję opiniodawczo - doradczą w zakresie realizacji zadań związanych z zatrudnieniem oraz przeciwdziałaniem marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także w zakresie jej kształcenia i wychowania oraz funkcję wspierającą działalność OHP na terenie województwa.

Zastępca Prezydenta Zbigniew Rasielewski docenił działania podejmowane przez jednostki OHP i zadeklarował swoją pomoc i wsparcie dla działalności Ochotniczych Hufców Pracy.

wice Zastpca Prezydenta Torunia Zbigniew Rasielewski (pierwszy z prawej) wraz z Wojewódzkim Komendantem OHP Małgorzatą Taranowicz oraz Zastępcą WK Michałem Krzemkowskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007