OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WOJEWÓDZKI ETAP KONKURSU „SPRAWNY W ZAWODZIE-BEZPIECZNY W PRACY-2017”

W dniu 25 kwietnia br. odbył się w Toruniu wojewódzki finał  konkursu „Sprawny w zawodzie – Bezpieczny w Pracy - 2017” w trzech  kategoriach konkursowych: kucharz, murarz-tynkarz  oraz  bhp z elementami prawa pracy.

Rozpoczęcie konkursu odbyło się w siedzibie toruńskiego Środowiskowego  Hufca Pracy. Otwarcia konkursu dokonał  Zastępca Wojewódzkiego  Komendanta OHP Pan Michał Krzemkowski.

Do konkursu przystąpili uczestnicy jednostek organizacyjnych Kujawsko-Pomorskiej WK OHP – młodzież ostatnich klas Zasadniczych Szkół Zawodowych, ostatniego roku Rzemieślniczej Nauki Zawodu i Szkolenia Kursowego oraz wszyscy uczestnicy w kategorii BHP z elementami prawa pracy.

Zmagania konkursowe zaczęły się dla wszystkich kategorii  od testu teoretycznego.

Część praktyczna dla murarzy odbywała się w Zespole Edukacyjnym BLOK w Toruniu a dla kucharzy w toruńskim warsztacie gastronomicznym.

W kategorii kucharz do konkursu przystąpili uczestnicy z pięciu jednostek organizacyjnych Kujawsko-Pomorskiej WK OHP.  Ich zadaniem było przygotowanie trzydaniowego obiadu: zupa pomidorowa z ryżem, kotlet devolay z piersi kurczaka, surówka z kapusty pekińskiej oraz koktajl  bananowy.   

W czasie gdy odbywały się konkursy zawodowe uczestnicy konkursu BHP uczestniczyli w pokazach pierwszej pomocy przedmedycznej. Pokazy zaprezentowała Straż Pożarna.

Po pokazach uczestnicy udali się na zwiedzanie przepięknej  toruńskiej starówki i Zamku Krzyżackiego. 

W kategorii murarz-tynkarz  I miejsce zajęła drużyna Środowiskowego Hufca  Pracy z Torunia - Kamil Snopkowski i Michał Majewski. 

W kategorii kucharz I miejsce zajęła reprezentacja włocławskiego Hufca Pracy -  Damian Muzyczuk i Bartłomiej Wierzbicki, II miejsce drużyna bydgoskiego Hufca Pracy - Klaudia Trykowska i Miłosz Szymanowski oraz III miejsce reprezentanci z Hufca Pracy w Inowrocławiu Wiktoria Haręda i Łukasz Zaremba z Hufca Pracy w Bydgoszczy.

W kategorii BHP I miejsce zajął Krystian Wrzesiński z toruńskiego Środowiskowego Hufca Pracy, II miejsce Wojciech Janowski z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu Wojciech Janowski i  III miejsce Kinga Gorzycka z   brodnickiego Hufca Pracy.

Podsumowania konkursu dokonał Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz. Laureaci konkursu otrzymali nagrody i dyplomy uznania. Fundatorem nagród była  Kujawsko-Pomorska WK OHP.

SWZ 1 Otwarcie konkursu przez  Zastępcę Wojewódzkiego  Komendanta OHP    p. Michał Krzemkowskiego
SWZ 2 Kucharze podczas rozwiązywania testów
SWZ 3 Zmagania kucharzy w kuchni
SWZ 4 Kucharze w akcji.
SWZ 5 Pod czujnym okiem Przewodniczącej Komisji  p. Elżbiety Norkowskiej.
SWZ 6 Komisja konkursowa w trakcie oceny prac.
SWZ 7 Ustalanie ostatecznych wyników.
SWZ 8 Sprawdzian wiedzy z zakresu BHP i prawa pracy.
SWZ 9 Pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej.
SWZ 10 Aktywny udział w pokazach.
SWZ 11 Powitanie na Zamku Krzyżackim w Toruniu.
SWZ 12 Ruiny Zamku Krzyżackiego.
SWZ 13 Laureaci konkursu z Wojewódzkim Komendantem OHP p. Małgorzatą Taranowicz drugi rząd szósta od lewej

 

 

 

 

 

 

 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007