Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności
 

TARGI W  GOLUBIU-DOBRZYNIU
22 kwietnia w Sali Urzędu Miasta w Golubiu Dobrzyniu odbyły się Targi Edukacji i Pracy. Zaproszeni przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Golubiu Dobrzyniu przedstawiciele szkół i pracodawców  prezentowali ofertę edukacyjno-szkoleniową  oraz oferty pracy dla uczniów  i poszukujących pracy. Uroczystego otwarcia Targów dokonali wspólnie dyrektor PUP w Golubiu-Dobrzyniu Jarosław Zakrzewski oraz dyrektor CEiPM w Toruniu Beata Polkowska. Gościem targów był także Franciszek Gutowski Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Podczas spotkania na Targach Pracy i Edukacji uczniowie  i poszukujący pracy mogli  osobiście porozmawiać z przedstawicielami szkół wyższych i policealnych. Swoje oferty prezentowała: Wyższa Szkoła Bankowa z Torunia, Wyższa Szkoła Demokracji z Grudziądza oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy z Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego z Torunia. Nie zabrakło także pracodawców. Pracę stałą i tymczasową  prezentowały  firmy Manpower Toruń, Plastica Sp. z o.o., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy informowali o swojej ofercie rekrutacyjnej. Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu Dobrzyniu na swoim stanowisku wystawcy  informował zainteresowanych pracą o wolnych miejscach zatrudnienia oraz o innych formach aktywizacji zawodowej proponowanych przez PUP.  Doradcy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej  w Toruniu przeprowadzali porady zawodowe dla młodzieży szkolnej mającej problem z dalszym wyborem drogi kształcenia, przygotowywano z uczestnikami profesjonalne CV. Esperanza Nieves Jimenez realizująca w Toruniu projekt „EVS for everybody” w ramach programu Erasmus+ reklamowała zachęcała do uczestnictwa w wolontariacie zagranicznym. W trakcie targów przedstawiano także zasady rekrutacji do projektu „Obudź swój potencjał - YEI”. Targi spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży Golubia- Dobrzynia. Przedsięwzięcie to będzie miało kolejne edycje.

TGB 1 Uroczyste otwarcie Targów przez dyrektora CEiPM Beatę Polkowską oraz dyrektora PUP Jarosława Zakrzewskiego.
TGB 2 Młodzież mogła skorzystać z ofert pracy, m.in. z  PZU Brodnica.
TGB 3 Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Demokracji w Grudziądzu.
TGB 4 Stanowisko WKU Brodnica cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, głównie męskiej części uczestników Targów.
TGB 5 Organizatorzy Targów wraz z wicestarostą powiatu golubsko-dobrzyńskiego Franciszkiem Gutowskim.
TGB 6 Doradcy zawodowi MCiZ pomagali pisać CV i wykonywali test predyspozycji zawodowych.

:

 

 

 

 

 

 

 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007