OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

TARGI ZAWODU, PRACY I WOLONTARIATU W BYDGOSZCZY

19 kwietnia br. bydgoskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we współpracy z Zespołem Szkół Drzewnych zorganizowało w siedzibie szkoły „Targi Zawodu, Pracy i Wolontariatu pod hasłem „TWOJA KARIERA W TWOICH RĘKACH”. Impreza skierowana była do młodzieży wchodzącej na rynek pracy lub planującej dalszą naukę.

Swoją ofertę prezentowały bydgoskie szkoły wyższe oraz lokalni pracodawcy. Młodzież odwiedzająca stoiska miała okazję zapoznać się z tendencjami rynku pracy oraz z wymaganiami, jakie musi spełnić kandydat aplikujący na wolne stanowiska w wiodących firmach. Każdy odwiedzający miał szansę na bezpośredni kontakt z pracodawcą, zapoznanie się z profilem firmy, preferencjami dotyczącymi pracowników, a także ofertami i wymogami na określone stanowiska pracy. Dzięki temu osoba poszukująca pracy zyskała realny pogląd na lokalny rynek pracy, porównanie branż, jakości i specjalizacji.

Bydgoskie CEiPM, reprezentował specjalista ds. rozwoju zawodowego i doradca zawodowego MCIZ. Odwiedzający stoisko zapoznali się z aktualną ofertą kursów i szkoleń realizowanych przez OHP oraz otrzymali informację na temat możliwości podjęcia pracy za pośrednictwem Młodzieżowego Biura Pracy oraz zdobycia doświadczenia w ramach wolontariatu organizowanego przez CEiPM w Bydgoszczy. Promowano portal ECAM jako kompletne wsparcie osób młodych wchodzących na rynek pracy. Ofertę OHP uzupełniało stoisko bydgoskiego Hufca Pracy 2-2, na którym wychowawcy prezentowali aktualną ofertę skierowaną do osób chcących uzupełnić wykształcenie i zdobyć pierwsze kwalifikacje zawodowe. Z uwagi na fakt, że wśród odwiedzających dużą cześć stanowili absolwenci, szczególnie atrakcyjna dla nich była propozycja OHP w zakresie inicjatywy „Ginące zawody”, w ramach której można uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zawodach niszowych, w których poszukiwani są specjaliści. Wizyta na Targach była też okazją do zapoznania z bazą kształcenia praktycznego realizowanego przez gospodarza imprezy – Zespół Szkół Drzewnych.

TZ 1 Organizatorzy wraz z przedstawicielem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: od lewej (Jolanta Szymanowska (wychowawca bydgoskiego Hufca Pracy), Ewa Chojnicka (Dyrektor CEiPM), Iwona Andrzejewska (starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy), Ilona Chilicka (Dyrektor ZSD), Paweł Kuzemko (doradca zawodowy SzOK przy ZSD).
tz 2 Uczestnicy targów w trakcie zwiedzania
TZ 3 Kadra Hufca przedstawia ofertę jednostki
TZ 4 Stoisko CEiPM Bydgoszcz
TZ 5 Uczestnicy targów w trakcie zwiedzania warsztatów szkolnych

 

 

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007