OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 












Aktualności

ZAKOŃCZYLI STAŻE ZAWODOWE

 14 kwietnia  2017 roku beneficjenci projektu „Obudź swój potencjał-YEI” realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radziejowie zakończyli trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców.

 Beneficjenci podczas odbywania stażu nabyli umiejętności praktyczne i wykonywania zadań zgodnie z programem pod okiem opiekuna stażu. Bardzo dobrze poznali zasady organizacji i mechanizm funkcjonowania zakładów pracy, w których odbywali staż. Znacznie poszerzyli wiedzę zdobytą na kursach zawodowych realizowanych w ramach projektu, rozwinęli umiejętności wykorzystywania jej w praktyce. Zostali bardzo dobrze przygotowani do samodzielnego wykonywania pracy i odpowiedzialności za powierzone zadania. Staże zawodowe radziejowskich beneficjentów projektu przebiegały bezproblemowo. Stażyści sumiennie wykonywali swoje zadania, przestrzegali regulaminu staży, a także regulaminów panujących w zakładach pracy. Dwudziestu beneficjentów odbywało staże w zawodach: kelner-barman-barista, pracownik administracyjno-biurowy z obsługą programów komputerowych, kucharz z elementami cateringu, magazynier z obsługą wózka widłowego, operator koparko-ładowarki.

Staże zawodowe były już ostatnim etapem realizacji projektu „Obudź swój potencjał-YEI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”,  w którym uczestniczyło 20 osób, w wieku 18-24, z grupy NEET. Przed ich rozpoczęciem stażyści przeszli całą ścieżkę wsparcia, w skład której wchodziły zajęcia z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, psychologiem, kursy zawodowe, kursy komputerowe, kursy językowe, kursy prawa jazdy kat.B, warsztaty z kreowania wizerunku. Głównym celem projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy młodych uczestników poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

ZSZ 1 Beneficjentka w trakcie stażu zawodowego na stanowisku kelner-barman-barist
ZSZ 2 Beneficjentka składają dokumentację stażową koordynatorowi lokalnemu

 

obudx swoj potencjal

 



 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007