OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 












Aktualności

W RADZIEJOWIE KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAKOŃCZONY

4 kwietnia 2018 roku beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych realizowany przez MCK w Radziejowie zakończyli kurs języka angielskiego.

Udzielone wsparcie polegało na nauce języka angielskiego. Kurs obejmował 80 godzin lekcyjnych i był dostosowany do poziomu zaawansowania poszczególnych uczestników. Zajęcia rozpoczęły się od sprawdzenia stopnia znajomości języka angielskiego słuchaczy poprzez wstępny test oraz rozmowy indywidualne z prowadzącą kurs. Następnie beneficjenci poznawali słownictwo, gramatykę przygotowaną według konspektu zajęć kursu językowego, by dostarczyć młodzieży umiejętności komunikowania się w języku angielskim m.in. ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Uczestnicy kursu otrzymali pakiet materiałów szkoleniowych podręcznik, zeszyt ćwiczeń i słowniki niezbędne do nauki języka angielskiego. Na zakończenie kursu odbył się egzamin potwierdzający zdobytą wiedzę podczas kursu.

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” w Radziejowie do tej pory ukończyli już następujące formy wsparcia: grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne, zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, kurs z zakresu obsługi programów komputerowych, kurs prawa jazdy kat. B część teoretyczną.

ANGR1 Zajęcia z kursu języka angielskiego.
ANGR Rozmowy indywidualne sprawdzające stopień znajomości języka angielskiego.

GWARANCJE

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007