OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

BRODNICA PROMUJE PROJEKT

W dniach od 12 do 14 kwietnia 2016 roku pracownicy brodnickich jednostek Ochotniczych Hufców Pracy promowali swoją działalność w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy.

Doradca zawodowy MCK Grażyna Moszczyńska informowała młodzież o aktywnych metodach poszukiwania zatrudnienia oraz instytucjach, które wspomagają osoby poszukujące pracy. Do jednej z tych instytucji należy Punkt Pośrednictwa Pracy, dlatego pośrednik pracy Joanna Traczykowska wyjaśniła zasady podejmowania pracy krótkoterminowej lub stałej za pośrednictwem tego biura. Uczniowie otrzymali informacje o projektach realizowanych przez OHP w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, na temat platformy ECAM oraz zapoznali się z aktualnymi ofertami pracy krótkoterminowej i dorywczej. Zaś wychowawca brodnickiego Hufca Pracy przekazywał informację o projekcie „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”. Doradca zawodowy MCK zwrócił uwagę na umiejętności poszukiwane przez pracodawców na współczesnym rynku pracy. Dlatego uczniowie jednomyślnie potwierdzili, że sukces na rynku pracy zależy od dobrej znajomości samego siebie oraz dobrej znajomości rynku pracy. Tego typu spotkanie było doskonałą okazja do promocji projektu „Obudź swój potencjał”, osoby zainteresowane zostały poinformowane o zasadach rekrutacji do projektu, planowanych formach wsparcia oraz korzyściach wynikających z udziału w w/w projekcie.

 

BROD2 Doradca zawodowy MCK informuje o zbliżającym się szkoleniu z zakresu umiejętności miękkich.
BROD1 Pośrednik pracy PPP omawia zasady podejmowania pracy za pośrednictwem PPP.
BROD3 Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Jacek Gniadkowski podczas otwarcia „Dnia kultury rosyjskiej”.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007