OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DORADZTWO ZAWODOWE DLA GIMNAZJALISTÓW

7 kwietnia 2016 roku w Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu w ramach informacji grupowej Młodzieżowe Centrum Kariery zrealizowało temat dotyczący wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Uczniom klas trzecich przedstawiona została oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych z regionu. Doradca zawodowy Anna Pawłowska opowiadała o najważniejszych determinantach, które powinny wpływać na wybór zawodu i szkoły. Należą do nich z pewnością określone predyspozycje i zainteresowania zawodowe, a także sytuacja na rynku pracy. Spotkanie miało na celu także popularyzację szkół zawodowych, na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum. Uznano, że dobry fach w ręku to pewny start w karierę zawodową, ponieważ rynek pracy potrzebuje osób z konkretnym technicznych przygotowaniem zawodowym, popartym praktyką uzyskiwaną w trakcie nauki zawodu. Doradca zawodowy starał się rozbudzić wśród młodzieży poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje edukacyjno-zawodowe oraz zmotywować do wysiłku, który może zaowocować w niedalekiej przyszłości. Na zakończenie spotkania przedstawiono pozostałe usługi świadczone bezpłatnie w ramach działalności Młodzieżowego Centrum Kariery OHP: pośrednictwo pracy oraz kursy i szkolenia zawodowe.

GIMINOWROCLAW Uczestnicy informacji grupowej
   

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007