OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

II WIELKANOCNA PACZKA DLA BOHATERA

Hufiec Pracy w Inowrocławiu od 22 marca do  6 kwietnia 2017 roku uczestniczył w ogólnopolskiej akcji "II Wielkanocna Paczka dla Bohatera".

Głównym celem przedsięwzięcia było wsparcie obywateli polskich, którzy walczyli  o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych.

Patronat nad akcją w Polsce objęło między innymi: Ministerstwo Obrony Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Szczecin, Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków 12 Pułku Ułanów Podolskich oraz Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Oficjalnym koordynatorem tej akcji na terenie powiatu inowrocławskiego jest pani Katarzyna Hałasa, a patronat objęło Stowarzyszenie Krusza z Kruszwicy. Inicjatorem tej akcji w Polsce i jej głównym szefem jest Pan Tomasz Sawicki. 

Uczestnicy inowrocławskiego hufca wraz z wychowawcą panią Karoliną Ugorską aktywnie włączyli się zbiórkę długoterminowej żywności i środków czystości dla bohaterów wojennych. W dniu 6 kwietnia 2017 roku odbyło się uroczyste podsumowanie akcji z kombatantami i przedstawicielami placówek, które zaangażowały się w zbiórkę. Spotkaniu towarzyszyły wspomnienia, łzy i wzruszenie zaproszonych gości.

Udział w przedsięwzięciu był dla młodzieży lekcją historii i empatii dla drugiego człowieka. Uczestnicy już dzisiaj deklarują swoją pomoc przy organizacji kolejnej „Paczki dla Bohatera”.

BOH7 Pamiątkowe zdjęcie z bohaterami oraz zaproszonymi gośćmi.
BOH1 Plakat reklamujący Akcję,
BOH2 Uczestnicy z gimnazjum w punkcie zbierania artykułów,
BOH3 Uczestnik Hufca Pracy wraz z wychowawcą Karoliną Ugorską oraz  oficjalnym koordynatorem akcji Panią Katarzyną Hałasa.
BOH4 Podczas uroczystego podsumowani akcji nie zabrakło wzruszających opowieści naszych bohaterów
BOH5 oraz poruszających wystąpień artystycznych.
BOH6 Komendant Hufca Pracy Ilona Gołębiewska odbiera podziękowania dla uczestników z rąk Pani Ilony Dybicz – prezesa Stowarzyszenia Krusza oraz  koordynatora akcji Pani Katarzyny Hałasa.

 

 

 

                

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007