OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

INOWROCŁAWSKI HUFIEC NA „DRZWIACH OTWARTYCH”

W dniu 8 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu odbyły się „Drzwi Otwarte” podczas, których przedstawił swoją ofertę edukacyjną Hufiec Pracy.

Z zaproszenia skorzystało kilkanaście szkół gimnazjalnych z powiatu inowrocławskiego. Tutejszą jednostkę reprezentowali wychowawcy wraz z uczestnikami. Przedsięwzięcie skierowane było głównie do trzecioklasistów, wybierających dalszą ścieżkę zawodową. Dzięki kilkuletniej współpracy obu placówek co roku dajemy dodatkową szansę rozwoju obejmując młodzież ze szkół zawodowych wsparciem opiekuńczo- wychowawczym. Dzięki temu młodzi ludzie mają szanse rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Spotkanie było doskonałą okazją do zachęcenia ich do udziału w życiu kulturalno- oświatowym Ochotniczych Hufców Pracy. Uczniowie mieli również możliwość bezpośredniego zapoznania się ze stoiskiem jednostki, które cieszyło się sporym zainteresowaniem. Otrzymali oni informacje dotyczące kształcenia nie tylko w szkole  zawodowej ale również w formach pozaszkolnych tj. Szkoleniu Kursowym oraz Rzemieślniczej Nauce Zawodu.

Foto Podczas promowania 2-3 Hufca Pracy w Inowrocławiu

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007