Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KONFERENCJA WE WŁOCŁAWKU

W dniu 4 kwietnia 2016 roku w sali Konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku odbyła się  Konferencja „Mediacja w szkole - od konfliktu do porozumienia” skierowana dla pedagogów, nauczycieli i dyrektorów szkół. Organizatorem Konferencji był  Hufiec Pracy oraz Kancelaria Mediacyjna Na Tak we Włocławku.

Konferencja miała na celu propagowanie idei  mediacji czyli polubownego rozwiązywania konfliktów, zwłaszcza  wśród młodzieży. Każdego dnia kadra pedagogiczno-wychowawcza spotyka się z różnego rodzaju konfliktami i sporami, dlatego ważne jest by rozwiązywać wszelkie trudności na drodze spokojnej rozmowy i w obecności neutralnej i bezstronnej osoby, dzięki której można spojrzeć na problem z dystansem co ułatwi rozwiązanie konfliktu.

W tym celu grono prelegentów zapoznało wszystkich uczestników z ideą mediacji i możliwością jej stosowania w pracy z młodzieżą. Wśród nich był dr Paweł Sobierajski- Dyrektor Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, który przedstawił teoretyczne uwarunkowania mediacji m.in. zasady mediacji, etapy postępowania mediacyjnego i funkcje mediatora. W zagadnienia mediacji w środowisku szkolnym wprowadziła p. Renata Podgórska, która jest stałym mediatorem i konsultantem w zakresie zarządzania konfliktem i rozwiązywania sporów, dyrektorem Krajowej Izby Mediatorów  i Arbitrów - Delegatura we Włocławku oraz przewodniczącą Komisji Promocji w Krajowej Izbie Mediatorów i Arbitrów. Trzeci z prelegentów- p. Krzysztof Kuchcik, prokurator w stanie spoczynku, od ponad 10 lat zajmuje się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, propaguje mediację i koncyliacyjne mechanizmy wspierające wymiar sprawiedliwości oraz kształci mediatorów na wyższych uczelniach. Zaznajomił uczestników konferencji  z zachowaniami młodzieży na granicy prawa, które mogą być załagodzone na drodze mediacji, nie doprowadzając do spraw sądowych.  Prelegent wytłumaczył również „Jak drogą mediacji naprawić szkodę wyrządzoną przestępstwem?”.  Część Konferencji dotycząca mediacji zakończyła się żywą dyskusją pomiędzy słuchaczami  a prelegentami na temat kroków jakie należy uczynić, by powołać w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Koła Młodych Mediatorów Rówieśniczych oraz  możliwości kształcenia się w zakresie mediacji.

Na zakończenie spotkania wychowawca włocławskiego hufca Ewa Reznerowicz przedstawiała działania wychowawcze w pracy z młodzieżą, jak również zaprezentowała ofertę kształcenia zawodowego w ramach OHP.  Zebrani goście dowiedzieli się, jakie formy i kierunki kształcenia oferują Hufce Pracy oraz jakie korzyści niesie wybór kształcenia w Ochotniczych Hufcach Pracy.

MED3 Na zakończenie spotkania wychowawca włocławskiego Hufca Ewa Reznerowicz przedstawiała działania wychowawcze w pracy z młodzieżą, jak również zaprezentowała ofertę kształcenia zawodowego w ramach OHP.
MED1 Przemówienie dr Pawła Sobierajskiego- Dyrektora Instytutu Humanistycznego PWSZ we Włocławku.
MED2 Prelekcja Pana Krzysztofa Kuchciaka na temat zachowań młodzieży na granicy prawa.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007