OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”: INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY W GRUDZIĄDZU

W MCK w Grudziądzu trwa realizacja kolejnej formy wsparcia zaplanowanej dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Beneficjenci projektu korzystają z indywidualnych konsultacji z pośrednikiem pracy. Informowani są o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, możliwościach zatrudnienia oraz o przysługujących im prawach i obowiązkach w zakresie odbywanego stażu zawodowego. Konsultacje mają na celu wybranie odpowiedniego miejsca stażu zgodnego z wybranymi kursami zawodowymi oraz kierunkiem kształcenia zawodowego uzyskanego przez uczestnika w trakcie realizacji projektu.

POS1 Indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy w PPP Grudziądz.

GWARANCJE

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007