OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURSY ZAWODOWE W RADZIEJOWIE

 19 kwietnia br. kolejni beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Radziejowie rozpoczęli kurs zawodowy - magazynier z obsługą wózków jezdniowych i bezpieczną wymianą butli gazowych oraz z obsługą kas fiskalnych.

Wybór szkoleń zawodowych dla uczestników  uwzględniał, oprócz zapotrzebowania zgłaszanego osobiście przez uczestników, również ich predyspozycje zawodowe określone przez doradców zawodowych oraz potrzeby lokalnego rynku pracy. Uczestnicy kierowani są na kursy prowadzące do zdobycia kwalifikacji w zawodach wskazanych jako deficytowe w powiecie radziejowskim, w oparciu o dane wynikające z dokumentu „Barometr zawodów”. Kursy zawodowe będą trwały min. 150 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zakres tematyczny kursu magazyniera rozpoczął się od zajęć z  obsługi kasy fiskalnej. Kursy zakończą się egzaminami i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Obecnie w trakcie realizacji są jeszcze dwa kursy zawodowe:  podstawy księgowości z elementami pracownika biurowego oraz kelner-barman z obsługą kas fiskalnych.

Po zakończeniu wszystkich form wsparcia uczestnicy projektu odbędą 3- miesięczny staż w zawodzie jaki zdobyli podczas kursu, którego celem będzie zdobycie doświadczenia zawodowego, zwiększenie zdolności adaptacyjnych do nowych warunków pracy, co będzie stanowić istotny etap przygotowania do dalszego budowania kariery zawodowej.

RADZ1  

Uczestnicy podczas zajęć z kursu magazynier z obsługą wózków jezdniowych i bezpieczną wymianą butli gazowych oraz z obsługą kas fiskalnych.

RADZ2 Zajęcia z kursu zawodowego „Podstawy księgowości z elementami pracownika biurowego.
RADZ3 Kurs zawodowy „Kelner-barman z obsługą kas fiskalnych.

 

GWARANCJE

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007