OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURSY ZAWODOWE ROZPOCZĘTE

Od 12 kwietnia 2018 roku beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Brodnicy rozpoczęli realizację czterech kursów zawodowych.

W kursie postawy księgowości z elementami pracownika biurowego uczestniczy 6 beneficjentów projektu. Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu prawa pracy, kadr, ubezpieczeń społecznych, płac itp. Kurs Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli gazowych to szkolenie skierowane do 2 słuchaczy. Przyszli magazynierzy poznają zasady BHP, funkcjonowania magazynów, obsługę wózka oraz zasady obsługi komputera w magazynach. W kursie kelner – barman z obsługą kasy fiskalnej uczestniczy 1 dziewczyna rozwijając swoją pasję kelnerską. Zaś w kursie opiekunki dziecięcej bierze udział 7 młodych osób. Podczas szkolenia młodzież poznaje potrzeby dziecka i sposoby ich zaspakajania oraz metody wychowawcze. Wszystkie kursy to 150 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Kursy zawodowe zostały ustalone na podstawie indywidualnych planów działania wspólnie z doradcą zawodowym MCK. Każdy uczestnik kursów ma zapewniony zwrot kosztów za dojazdy, wyżywienie na zajęciach, refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 oraz ubezpieczenie NNW.

kur2 uczestniczki kursu w Punkcie Przedszkolnym Akademia Kota Leonarda w Brodnicy.
kur4 pan Stanisław Stolarczyk z firmy ZOFSTA wyjaśnia przyszłym magazynierom zasady funkcjonowania magazynu.

 

GWARANCJE

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007