Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM POZNAJĄ JĘZYK MIGOWY

Włocławskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży jest organizatorem kursu języka migowego I stopnia.

Kurs prowadzony jest dla słuchaczy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Włocławskiej. Podczas 60- godzinnych zajęć uczestnicy  poznają  znaki ideograficzne oraz odczytywanie i tłumaczenie ich w zdaniach, przybliżone zostaną także składnie zdaniowe w tekstach pisanych przez osoby niesłyszące  Każde zajęcia przeplatane będą ćwiczeniami utrwalającymi poznane znaki. Po zakończonym kursie uczestnicy będą posiadać umiejętność swobodniejszego porozumiewania się z osobą niesłyszącą, zarówno w  zakresie Systemu  Języka Polskiego jak i Polskiego Języka Migowego. Posiadanie takiej  umiejętności stworzy możliwość  swobodnego  porozumiewania się osobami mającymi dysfunkcje słuchu.  Jak zapewniają klerycy uczestniczący w kursie, nabyta wiedza wykorzystywana będzie w dalszej posłudze duszpasterskiej w swoich parafiach oraz pracy w osobami niepełnosprawnymi.

Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym, a słuchacze otrzymają certyfikat MEN. Organizatorem kursu jest Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Toruniu.

 

SEM1 Słuchacze Seminarium Duchownego podczas zajęć z języka migowego.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007