OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

NAGRODY ZA NAJLEPSZĄ FREKWENCJĘ

27 kwietnia   rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą frekwencję na zajęciach teoretycznych i praktycznych w miesiącu kwietniu wśród uczestników internatu toruńskiego hufca.

Celem konkursu było zmobilizowanie młodzieży do systematycznego uczęszczania do szkoły oraz poprawa frekwencji. Na początku miesiąca młodzież  zapoznała się z regulaminem konkursu, z warunkami realizacji i trybem przyznawania nagród. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja. Po podsumowaniu wyników najlepszy okazał się Tomasz Sakowicz z klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespołu Edukacyjnego BLOK ze 100% frekwencją,  tuż za nim Bożena Urbańska z klasy III Gimnazjum dla Dorosłych  w CKU oraz Kasia Stalmierska z klasy VII ZE BLOK. Zwycięzcom wręczono nagrody. Przedsięwzięcie przyczyniło się do poprawy frekwencji, zmniejszenia liczby pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych oraz ukształtowało umiejętności interpersonalne, a w szczególności samoświadomość, samoocenę, samodyscyplinę.

FRE1 Nagrodzeni z Komendant Hufca p. Kamilą Jabłońską
FRE2 Młodzież z Kierownikiem Internatu

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007