OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

NOWE SZANSE DLA MŁODYCH

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Radziejowie trwa rekrutacja do nowego projektu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Obudź swój potencjał-YEI”.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.

Dzięki aktywnemu promowaniu projektu „Obudź swój potencjał-YEI”, jakie realizowało MCK w Radziejowie poprzez ogłoszenia w prasie, internecie i kontakt z wszystkim jednostkami pomocy społecznej w powiecie radziejowskim, młodzież dowiedziała się o szansie na zdobycie nowego zawodu i doświadczenia zawodowego. Chętni udziałem w projekcie odwiedzili radziejowską jednostkę Ochotniczych Hufców Pracy w celu zapoznania się ze regulaminem uczestnictwa. Pośrednik pracy szczegółowo wyjaśniła warunki uczestnictwa, zakres wsparcia jaki jest przewidziany dla uczestników w tracie trwania projektu oraz prawa i obowiązki uczestników. Kandydaci spełniający wymagania uczestnictwa w projekcie wypełnili niezbędne deklaracje zgłoszeniowe.  

Projekt daje szansę osobom młodym zagrożonym wykluczeniem społecznym, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych lub zbyt niskie kwalifikacje utrudniają samodzielne nabycie umiejętności zapewniających odpowiedni start w życiu.

NOWE1

Pośrednik pracy przedstawia regulamin uczestnictwa w projekcie.

 

 

obudz

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007