OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PIERWSZE KROKI NA DRODZE DO ZATRUDNIENIA

23 kwietnia 2018 roku doradca zawodowy MCK w Radziejowie po raz kolejny przeprowadził zajęcia z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Uczestnicy spotkania poznali zakres usług świadczonych przez doradcę zawodowego i pośrednika pracy z radziejowskiej jednostki Ochotniczych Hufców Pracy. Tematyka zajęć obejmowała informacje dotyczące praw i obowiązków osób bezrobotnych, profilowania pomocy oraz  tworzenia Indywidualnego Planu Działania. Szeroko omówione przez doradcę zawodowego zostały również wybrane formy pomocy kierowane dla klientów Urzędu Pracy przewidziane ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wśród nich doradca omówił m.in.: pośrednictwo pracy, usługi EURES, poradnictwo zawodowe, szkolenia, środki na działalność gospodarczą, staże oraz bony (szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie). Jednym z elementów spotkania było również zachęcanie osób młodych do podejmowania działań przedsiębiorczych – otwierania własnej działalności gospodarczej. Doradca motywował uczestników do bycia pracodawcą dla siebie samego i innych jako jednego z wielu sposobów walki z wysokim bezrobociem w naszym powiecie.

PIER1 Podczas zajęć.

ch. 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007