OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PODZIĘKOWANIE DLA DYREKTORA

Włocławskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku po raz siódmy było organizatorem Targów Szkół, Pracy i Rzemiosła.

Honorowy patronat nad Targami objął Prezydent Miasta Włocławka Marek Wojtkowski, zaś współorganizatorami byli: Urząd Miasta Włocławka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Cech Rzemiosł Różnych oraz Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

Po zakończeniu Targów corocznie do  organizatorów targów  wypływają gratulacje i podziękowania za organizację przedsięwzięcia, które daje możliwość zapoznanie młodzieży  z różnorodną ofertą edukacyjną, jak również  przedstawienie im ofert pracy.

Również w tym roku  na ręce Dyrektora włocławskiego  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wpłynęło podziękowanie od Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  we Włocławku - dr Małgorzaty Legiędź-Gałuszka,  za zaproszenie i udział w uroczystości otwarcia Targów Szkół, Pracy i Rzemiosła.

W swoim podziękowaniu  Rektor  gratuluje  organizacji przedsięwzięcia. Uczelnię cieszy również fakt, że targi są bardzo popularne wśród  młodzieży i osób bezrobotnych.

PODZ2 Prezentacja stoiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
PODZ1 Podziękowanie dla Dyrektora CEiPM we Włocławku.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007