OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„PRZYSTANEK EDUKACJA” TARGI PRACY W TORUNIU

13 kwietnia br. Młodzieżowe Biuro Pracy w Toruniu wraz z Zespołem Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich zrealizowało targi pod nazwą „Przystanek Edukacja”. Inauguracja Targów odbyła się m.in. w obecności Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty Marii Mazurkiewicz, Dyrektora CEiPM w Toruniu Beaty Polkowskiej oraz Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskiego w Toruniu Romana Wojdy.
Przedsięwzięcie skierowane było do młodzieży klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Uczniowie mieli szansę wzięcia udziału w grze z zakresu przedsiębiorczości „Chłopska Gra Biznesu” oraz rozmów indywidualnych  z doradcami zawodowymi, pośrednikiem pracy oraz przedstawicielami szkół branżowych, policealnych i wyższych. Wystawcy prowadzili w trakcie trwania targów prezentacje oferty edukacyjnej. Osoby poszukujące pracy miały natomiast możliwość zapoznać się z ofertami pracodawców i instytucji działających na terenie kraju i za granicą.

W czasie imprezy swoje stanowiska wystawiło kilkanaście szkół branżowych i technicznych, policealnych oraz wyższych, m.in. Kolegium Jagiellońskie w Toruniu, Cosinus, Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, Zespół Szkół Ekonomicznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Zespół Edukacyjny „BLOK”, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu. Obecni byli także przedstawiciele instytucji rynku pracy, jak również pracodawcy oferujący zatrudnienie w branży gastronomicznej. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Toruniu, jak co roku kierował się zasadą dostarczenia lokalnej społeczności szerokiej i specjalistycznej wiedzy europejskiej nt. działań UE oraz ich wpływu na życie codzienne obywateli.

Uczniowie mieli okazję zapoznania się z ofertą dydaktyczną i możliwością zdobycia zawodu w strukturach OHP. Odwiedzający otrzymywali  wszystkie niezbędne informacje do wyboru dalszej kariery edukacyjnej. Przy stoisku Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu uczestnicy targów mogli dokonać degustacji słodkości wykonywanych własnoręcznie przez uczniów warsztatów gastronomicznych.

PED1 Inauguracja Targów „Przystanek Edukacja”.
PED5 PED6
PED7 Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości z „Chłopską Grą Biznesu”.
PED3 Uczestnicy targów.
   

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007