OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

RADA INTERNATU ŚHP DZIAŁA

W dniu 10 kwietnia rozwijając postawy prospołeczne młodzieży oraz chcąc zachęcić ją do wzajemnej współpracy odbyły się  wybory do nowego Samorządu Internatu.  

Spośród  kandydatów wybrano 3 osoby, które będą reprezentować społeczność mieszkańców. Największym zaufaniem zostali obdarzeni: Dawid Bukowski, Patryk Matuszewski, Bożena Urbańska. Po wyborach i gratulacjach nowa Rada Młodzieży spotkała się z Kierownikiem Internatu, aby omówić  zadania służące usprawnieniu różnych dziedzin życia w internacie. Młodzież przedstawiła własne propozycje zagospodarowania czasu wolnego i organizowania życia kulturalnego w internacie. Omówiono tematy związane z utrzymywaniem czystości, porządku i estetyki w pokojach,  udzielaniu wzajemnej pomocy w nauce, przestrzeganiu regulaminu, zwłaszcza stosowania się do ogólnie uznanych norm współżycia, zachowania ciszy nocnej oraz podczas nauki własnej. Na koniec spotkania ustalono plan działania na najbliższe miesiące i powołano grupę „kronikarzy” - osoby, które uwiecznią najpiękniejsze  chwile spędzone w murach naszego internatu.

RAD1 Podczas obrad Samorządu.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007