OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

RADA PROGRAMOWA OHP

26 kwietnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza.

Członów Rady powitał gospodarz Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz podsumowała działalność Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za rok 2016. 

Komendant Główny OHP Marek Surmacz w swoim wystąpieniu wyraził słowa uznania dla kierownictwa oraz całej kadry Wojewódzkiej Komendy za osiągnięte dotychczas wyniki, które plasują Kujawsko-Pomorską WK OHP w czołówce najlepiej działających komend w Polsce. Podkreślił,  że są one wynikiem zespołowej pracy, ale również doskonałej współpracy z partnerami OHP, szczególnie członkami Rady Programowej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, który przewodniczy Radzie podkreślił współdziałanie WK OHP i  Urzędu Wojewódzkiego, szczególnie biorąc pod uwagę realizację ostatniego wspólnego przedsięwzięcia - tj. współorganizację Pikniku w Konecku z okazji rocznicy Programu 500+ oraz pogratulował Wojewódzkiemu Komendantowi bardzo dobrych rezultatów.

Prawo oświatowe wprowadzające nowy system szkolnictwa w Polsce przedstawił Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Członkowie Rady podjęli burzliwą dyskusję na temat nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa zawodowego, silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmian w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych.

Ścieżkę wsparcia uczestników OHP omówił doradca zawodowy MCIZ Bydgoszcz Marcin Błażkow. Zwróci uwagę na czynniki trafnego wyboru zawodu, co jest szczególnie ważne w obliczu zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Natomiast uczestnik bydgoskiego hufca Miłosz Szymanowski oraz członek Klubu Absolwenta hufca toruńskiego Paweł Brzeziński przedstawili na swoim przykładzie wsparcie jakie otrzymali podczas pobytu w jednostkach OHP. 

Na zakończenie członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie współpracy w zakresie wsparcia działań Kujawsko-Pomorskiej WK OHP prowadzonych w ramach akcji rekrutacyjnej do jednostek OHP na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 oraz działań prowadzonych w ramach akcji rekrutacyjnej do projektu systemowego „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Komendant Główny Marek Surmacz w siedzibie bydgoskich jednostek -  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Hufca Pracy spotkał się z ich kadrą oraz kadrą kierowniczą Wojewódzkiej Komendy OHP. Podczas spotkania dyskutowano na temat narzędzi rynku pracy, trwających prac legislacyjnych dotyczących nazwy, roli oraz kierunków rozwoju działalności Ochotniczych Hufców Pracy.

 

radwoj12 Spotkanie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP odbyło się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
radwoj1 Członków Rady powitał gospodarz Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.
radwoj2 Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz podsumowała działalność Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za rok 2016 we wszystkich pionach działalności.
radwoj3 Wystąpienie Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza
radwoj4(1) Wojewoda pogratulował Wojewódzkiemu Komendantowi OHP bardzo dobrych wyników.
radwoj5 Ścieżkę wsparcia uczestników OHP omówił doradca zawodowy MCIZ Bydgoszcz Marcin Błażkow.
radwoj6 Uczestnik bydgoskiego hufca Miłosz Szymanowski oraz członek Klubu Absolwenta hufca toruńskiego Paweł Brzeziński.
radwoj7 Stół prezydialny. Obok Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza Kurator Oświaty Marek Gralik.
radwoj9 Spotkanie z kadrą bydgoskich jednostek.
radwoj10(1) Wspólne zdjęcie przed siedzibą bydgoskich jednostek OHP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007