OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PROMOCJA MCK W RADZIEJOWIE

9 kwietnia 2018 roku Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radziejowie uczestniczyło w Drzwiach Otwartych, które odbyły się w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

Drzwi Otwarte były doskonałą promocją radziejowskiej jednostki OHP podczas, których doradca zawodowy i pośrednik pracy prezentowały młodzieży uczącej się zakres swoich usług. Pracownice MCK promowały aktywnie również sieć EURES – zagranicznych ofert pracy, platformę dla młodych ECAM oraz realizację projektów unijnych w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Pośrednik pracy udzielał młodzieży informacji na temat aktualnych ofert pracy oferując pomoc w znalezieniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Natomiast doradca zawodowy odpowiadał na pytania młodzieży dotyczące m.in. wyboru studiów, zdobywania dodatkowych kwalifikacji i rozwijania kompetencji społecznych niezbędnych w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia. Młodzież zapoznawała się również z zasobami informacyjnymi dotyczącymi dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego. Ponadto stoisko MCK wyposażone w materiały promocyjne, broszury informacyjne i gadżety cieszyło się dużym zainteresowaniem lokalnej młodzieży.

radz1 Stoisko promocyjne MCK.
radz2 Promocja MCK wśród uczestników Drzwi Otwartych.
radz3  

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007