OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ŚCIEŻKA PIĘCIU KOLORÓW W GRUDZIĄDZU

W dniu 5 kwietnia 2018 roku z inicjatywy Rady Młodzieży oraz jej opiekuna Magdaleny Kujawy w ramach działań na rzecz pogłębiania świadomości ekologicznej wśród młodzieży uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu udali się do Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu.

Na miejscu pracownik tej instytucji omówił istotę i zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych w formie pogadanki na temat: czym są śmieci, jakie zagrożenia stanowią wysypiska śmieci, jakie są zasady prawidłowej segregacji odpadów. Następnie w ramach zajęć warsztatowych pt. ,,Ścieżka pięciu kolorów” młodzież musiała wykazać się znajomością wiedzy na temat segregacji odpadów z wykorzystaniem interaktywnego zestawu demonstracyjnego. Uświadomiono młodzież jak niebezpieczne dla zwierząt mogą być pozostawione w lesie śmieci, a także ile czasu potrzeba, aby dany odpad się rozłożył. Uczestników bardzo zainteresowała tematyka zajęć brali czynny udział poprzez zadawanie pytań i rozwiązywanie zadań. Młodzież stwierdziła, że warto jest segregować odpady, bo dzięki swojemu działaniu dokładają cegiełkę do czystszego środowiska. W ramach tych działań w internacie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu ustawiono specjalne pojemniki do selektywnej segregacji śmieci.

eko2 Dowiadujemy się ile czasu potrzeba, aby dany odpad się rozłożył.
eko3 Selektywna segregacja śmieci w Ośrodku Szkolenia i Wychowania.
eko1 Młodzież przed wejściem do Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007