OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

SPOTKANIE WOJEWÓDZKIEJ RADY MŁODZIEŻY I KLUBU AKTYWNYCH WE WŁOCŁAWKU

W dniu 17 kwietnia 2018 roku w Hufcu Pracy we Włocławku odbyło się Spotkanie Wojewódzkiej Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych. 

Przedstawiciele samorządu ze wszystkich jednostek organizacyjnych Kujawsko- Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP: Hufców Pracy z Brodnicy, z Bydgoszczy, z Inowrocławia, z Włocławka,  Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu oraz OSiW w Grudziądzu prezentowali inicjatywy podejmowane przez nich w roku szkolnym 2017/2018. „Aktywni” z każdej jednostki dokonali prezentacji 3 zrealizowanych inicjatyw w następujących kategoriach: A – inicjatywa jednorazowa, B – inicjatywa cykliczna, C – zaangażowanie indywidualne.
Prezentowane przez młodzież działania pokazały, że jest w nich potrzeba bezinteresownego niesienia pomocy słabszym, potrzebującym oraz dzielenia się dobrem, które jest w ich sercach. Komisja w składzie: Małgorzata Tokarska- koordynator ds. kształcenia i wychowania WK OHP oraz Zarząd Wojewódzkiej Rady Młodzieży dokonali oceny zaprezentowanych inicjatyw. Ostateczną decyzję, które z inicjatyw w każdej kategorii będą reprezentować Kujawsko – Pomorską Wojewódzką Komendę OHP na etapie ogólnopolskim podejmie Komisja Konkursowa WK OHP.

Młodzież po zaprezentowaniu swoich działań wzięła udział w pogadanka ze specjalistą na temat Praw Dziecka oraz Praw Człowieka. Następnie wszystkie jednostki przygotowały i omówiły plakat pt. „Mam prawo do …”. Podsumowaniem tego bloku tematycznego był happening w Parku Sienkiewicza, podczas którego młodzież wypuściła balony (do każdego młodzież przyczepiła najważniejsze dla siebie prawo)  z helem.

WRM2 Happening dot. Praw Dziecka i Praw Człowieka.
WRM3 Zajęcia na temat Praw Dziecka i Praw Człowieka


Prezentacja inicjatyw samorządowych:

 
WRM4 WRM5

Tworzenie plakatów:
 
WRM6 WRM7

Prezentacja plakatów:
 
WRM8 WRM9
WRM10  

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007