OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

SPOTKANIE WOJEWÓDZKIEJ RADY MŁODZIEŻY

W dniu 25 kwietnia 2016 roku  w Nadleśnictwie we Włocławku odbyło się Wojewódzkie Spotkanie Rady Młodzieży. 

W spotkaniu uczestniczyły jednostki z Brodnicy, Bydgoszczy, Inowrocławia, Torunia, Włocławka oraz Grudziądza. W skład reprezentacji poszczególnych jednostek wchodzili Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz oraz Klubu Aktywnych.

Każda jednostka prezentowała realizowane w roku szkolnym 2015/2016 inicjatywy samorządowe.  Priorytetowe obszary tematyczne, wokół których skupiły się działania młodzieży to: I - aktywna pomoc w eliminowaniu zagrożeń zdrowia, życia, porządku społecznego, bezpiecznego użytkowania sieci internetowej oraz w przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego, II – rozwijanie działań zwiększających przygotowanie do aktywności zawodowej na rynku pracy, III – aktywowanie zaangażowania w sprawy społeczności – jej historii, zabytków, pamięci o ludziach i wydarzeniach oraz IV -  promowanie aktywnej integracji w społeczności lokalnej, także międzypokoleniowej, włączającej mieszkańców terenów wiejskich, osoby niesamodzielne, w tym niepełnosprawne.

Działania młodzieży pokazały, że jest w nich potrzeba bezinteresownego niesienia pomocy słabszym, potrzebującym oraz dzielenia się dobrem, które jest w ich sercach.

Inicjatywy zostały zaopiniowane przez Wojewódzką Radę Młodzieży. Ostateczną decyzję, która z inicjatyw będzie reprezentować Kujawsko – Pomorską Wojewódzką Komendę OHP na etapie ogólnopolskim podejmie komisja konkursowa powołana przez Wojewódzkiego Komendanta OHP.

Młodzież po zaprezentowaniu swoich działań wzięła udział w atrakcjach przygotowanych przez uczestników oraz kadrę włocławskiego Hufca Pracy. Uczestnicy wzięli udział w pokazie brazylijskiej stuki walki Capoeira, warsztatach samby brazylijskiej. Kolejną atrakcją spotkania był plener malarski ze specjalistami z Regionalnego Stowarzyszenia Artystów „Wło – Art”, chętni mogli poznać sztukę filcowania. Młodzież wzięła udział także w lekcji ekologicznej połączonej z 3 – kilometrową ścieżką poznawczą różnych gatunków roślin okolic Nadleśnictwa.

Mile spędzony czas był dla członków Rady Młodzieży oraz Klubu Aktywnych nagrodą nie tylko za ciężka pracę włożoną w działania na rzecz konkursu „Aktywność – dobry wybór” ale także okazją do integracji,  kształtowania kreatywnych postaw, rozwoju zainteresowań i aktywnego spędzania czasu wolnego.

   
WOJ7 Prezentacja inicjatywy przez przedstawiciela bydgoskiego hufca.
WOJ1 Rozpoczęcie Wojewódzkiego Spotkania Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych przez Panią Małgorzatę Tokarską – specjalistę ds. kształcenia i wychowania WK OHP w Toruniu oraz Pana Sławomira Sokulskiego – komendanta włocławskiego Hufca Pracy
WOJ2 Plener malarski pod okiem specjalistów z Regionalnego Stowarzyszenia Artystów „WŁO-ART”
WOJ3 Warsztaty filcowania
WOJ4 Pokaz brazylijskiej sztuki walki Capoeira
WOJ5 Młodzież wzięła udział także w lekcji ekologicznej połączonej ze ścieżką poznawczą różnych gatunków roślin okolic Nadleśnictwa.
WOJ6 Młodzież wzięła udział także w warsztatach samby brazylijskiej

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007