OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

SPOTKANIE WOJEWÓDZKIEJ RADY MŁODZIEŻY I KLUBU AKTYWNYCH

W dniu 11 kwietnia 2017 roku w Nadleśnictwie we Włocławku odbyło się Wojewódzkie Spotkanie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych. 

Przedstawiciele samorządu ze wszystkich jednostek organizacyjnych Kujawsko- Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP: 2-1 HP w Brodnicy, 2-2 HP w Bydgoszczy, 2-3 HP w Inowrocławiu, 2-4 ŚHP w Toruniu, 2-5 HP we Włocławku oraz OSiW w Grudziądzu prezentowali inicjatywy podejmowane przez nich w roku szkolnym 2016/2017. „Aktywni” z każdej jednostki dokonali prezentacji 3 zrealizowanych inicjatyw w następujących kategoriach: A – inicjatywa jednorazowa, B – inicjatywa cykliczna, C – zaangażowanie indywidualne.
Priorytetowe obszary tematyczne, wokół których skupiły się działania młodzieży to: aktywna pomoc w eliminowaniu zagrożeń zdrowia, życia, porządku społecznego oraz w przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego, promowanie aktywnej integracji w społeczności lokalnej, także międzypokoleniowej, włączającej osoby niesamodzielne, w tym niepełnosprawne. Działania młodzieży pokazały, że jest w nich potrzeba bezinteresownego niesienia pomocy słabszym, potrzebującym oraz dzielenia się dobrem, które jest w ich sercach. Zarząd Wojewódzkiej Rady Młodzieży zaopiniował zaprezentowane inicjatywy. 

Młodzież po zaprezentowaniu swoich działań wzięła udział w atrakcjach przygotowanych przez uczestników oraz kadrę włocławskiego Hufca Pracy. Uczestnicy wzięli udział w rajdzie pieszym na orientacje, w którym zwyciężyła drużyna z bydgoskiego Hufca . W kolejnym punkcie imprezy młodzież miała za zadanie wykonać stroje ekologiczne z wykorzystaniem gazet, worków foliowych oraz plastikowych kubków. Następnie uczestnicy dokonali prezentacji strojów ekologicznych.  „Ekologiczną statuetkę” za najbardziej pomysłowy i wyróżniający się strój zdobyła młodzież z Włocławka. Uczestnicy wzięli także udział w sadzeniu drzew - buku w ramach podjętej przez Nadleśnictwo akcji „1000 drzew na minutę”.

Pomimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych młodzież  doskonale się bawiła, w sposób twórczy i kreatywny spędziła czas.

AKT2 Prezentacja jednej z inicjatyw samorządowych.
AKT1 Powitanie młodzieży i rozpoczęcie spotkania przez koordynatora ds. kształcenia i wychowania w WK OHP Małgorzatę Tokarską.
AKT6 Sadzenie lasu przez młodzież w ramach akcji „1000 drzew na minutę”.
AKT7 Pokaz strojów ekologicznych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007