OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

SPOTKANIE REKRUTACYJNE W INOWROCŁAWIU

Dnia 6 kwietnia 2017 w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w Inowrocławiu odbyło się spotkanie rekrutacyjne młodzieży zainteresowanej udziałem w bezpłatnym kursie zawodowym - magazynier z obsługą kas fiskalnych z czytnikiem kodów i wózka jezdniowego oraz badaniami epidemiologicznymi dla branży spożywczej.

Celem rozmów było wyłonienie spośród dużej grupy kandydatów 10 osób, które dzięki Ochotniczym Hufcom Pracy zdobędą nowy zawód. Z analizy lokalnego rynku pracy wynika, że po ukończonym szkoleniu uczestnicy nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy w zdobytym zawodzie.

Informacje o szkoleniu uczestnicy rozmów rekrutacyjnych zdobyli dzięki wcześniejszym kontaktom z pracownikami MCK oraz informacjom w ogłoszeniach publikowanych w lokalnej prasie i portalach internetowych.

W wyniku przeprowadzonych rozmów zrekrutowano uczestników szkolenia, którzy uzyskają również możliwość udziału w bezpłatnym szkoleniu z komunikacji interpersonalnej oraz wezmą udział w zajęciach z doradcą zawodowym. Szkolenie zawodowe magazynier z obsługą kas fiskalnych ma na celu nabycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu. Kurs trwający 170 godzin zakończy się egzaminem.

ROZMOWY1 Kadra Młodzieżowego Centrum Kariery podczas rozmów z potencjalnymi kandydatami.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007