OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

TARGI EDUKACJI I PRACY W ŚWIECIU

Dnia 24 kwietniu 2017 roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Świeciu przy współpracy z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu zorganizowało „Targi Edukacji i Pracy”, które odbyły się w auli szkoły.

Przybyłych gości oraz wystawców powitała kadra OHP oraz Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu. Odbiorcami targów byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjalnych z terenu powiatu świeckiego. Zaproszona młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą szkół średnich, policealnych oraz uczelni wyższych. Wśród wystawców byli także przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz pracodawcy oferujący pracę na wakacje, agencje pracy tymczasowej, firma Polomarket, Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu, Policealne Szkoły dla Dorosłych "Twoja-Szkoła”, ESSO DELTA w Grudziądzu  a także Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości", Lokalna Grupa Działania oraz Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu.

Oferta OHP zaprezentowana była na stoisku Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Bydgoszczy. Odwiedzających targi informowano o szkoleniach, ofertach pracy, kursach. Doradcy zawodowi udzielali informacji dot. edukacji i pracy.

Targom towarzyszył szereg atrakcji m.in: konkurs lingwistyczny skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz seminarium poświęcone tematyce „Handlu ludźmi” przeprowadzone przez Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka z Wojewódzkiej Komendy Policji w Bydgoszczy.

Targi Edukacji i Pracy cieszyły się sporym zainteresowaniem, a udział w nich był doskonałą okazją dla tegorocznych absolwentów do poznania oferty kształcenia oraz możliwości podjęcia krótkoterminowego zatrudnienia.

 

swiec5 Stoisko MCK Świecie
swiec1 Uroczyste rozpoczęcie Targów Edukacji i Pracy.
swiec2 Uczestnicy targów.
swiec4 Seminarium tematyczne „Handel ludźmi”.
swiec6 Ogłoszenie wyników konkursu lingwistycznego.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007