OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

TARGI PRACY I KARIERY W BYDGOSZCZY

20 kwietnia 2016 roku bydgoskie jednostki OHP wzięły udział w „Targach Pracy i Kariery”, zorganizowanych przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.

Na początku spotkania głos zabrali zaproszeni goście -  Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pani Anna Mackiewicz oraz Wojewódzki Komendant Kujawsko-Pomorskiej WK OHP w Toruniu Pani Małgorzata Taranowicz. Następnie w imieniu organizatorów wszystkich uczestników powitał Prorektor Uniwersytetu ds. współpracy z gospodarką i zagranicą Pan Marek Bieliński, który ogłosił oficjalne rozpoczęcie targów.

W imprezie uczestniczyło 50 pracodawców m.in. z branż: budowlanych, teleinformatycznych, logistycznych, handlowych, usługowe i produkcyjne. Dla specjalistów z instytucji rynku pracy tj.: Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Bydgoszczy stworzona została specjalna strefa doradcza, w której poszukujący pracy mogli przygotować wspólnie z doradcami zawodowymi dokumenty aplikacyjne lub skonsultować poprawność wcześniej przygotowanych dokumentów. Wśród wystawców byli również przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Kadra bydgoskiego Hufca Pracy i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży informowała młodzież  oraz bezrobotnych o swojej ofercie w zakresie szkoleń, pracy krótkoterminowej, ofertach sieci Eures oraz realizowanych projektach i programach wolontariackich.  Pracodawców branży IT zaproszono do udziału w Europejskim Dniu Pracy on-line organizowanym przez OHP.

Udział w Targach był doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów oraz wymiany oferty między lokalnymi instytucjami i pracodawcami. Liczne grono odwiedzających to potwierdzenie, że impreza była dobrze zorganizowana i odpowiadała potrzebom młodych ludzi.

 

TA_BYD2 Powitanie uczestników targów przez Komendanta Wojewódzkiego OHP w Toruniu Panią Małgorzatę Taranowicz.
TA_BYD1 Powitanie uczestników targów przez Zastępcę Prezydenta Miasta Bydgoszczy Panią Annę Mackiewicz.
TA_BYD3 Komendant Wojewódzki OHP Pani Małgorzata Taranowicz wraz z kadrą CEiPM i 2-2 HP w Bydgoszczy.
TA_BYD4 Uroczyste rozpoczęcie targów przez Prorektora Uniwersytetu ds. współpracy z gospodarką i zagranicą Pana Marka Bielińskiego.
TA_BYD5 Wspólne zdjęcie, od prawej: Wojewódzki Komendant OHP w Toruniu Pani Małgorzata Taranowicz, Prorektor Uniwersytetu ds. współpracy z gospodarką i zagranicą Pan Marek Bieliński, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pani Anna Mackiewicz, Dyrektor CEiPM OHP Bydgoszcz Pani Ewa Chojnicka i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy Pan Tomasz Zawiszewski.

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007