OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

BRODNICKIE TARGI EDUKACJI I PRACY

Dnia 11 kwietnia 2017 roku na hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy odbyły się Brodnickie Targi Edukacji i Pracy „Wybierz swój zawód już dziś”, których organizatorem było Młodzieżowe Centrum Kariery, Punkt Pośrednictwa Pracy oraz Hufiec Pracy OHP w Brodnicy.

Uroczystego otwarcia targów dokonała Małgorzata Taranowicz Wojewódzki Komendant OHP w Toruniu. Wśród gości znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Paweł Szramka, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Marek Hildebrandt, Starosta Brodnicki – Piotr Boiński, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego – Stanisław Czajkowski, Przewodniczący Rady Powiatu – Roman Pytlasiński, Kierownik Biura Oświaty Urzędu Miejskiego – Anna Kupczyk, Dyrektor i Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy Adam Lewicki i Irena Żabińska, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – Jacek Gniadkowski, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego – Wiesław Łupina, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Hanna Królikowska oraz pedagodzy i nauczyciele lokalnych szkół.

W Brodnickich Targach Edukacji i Pracy wzięło udział 45 wystawców oraz uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z powiatu brodnickiego, a także osoby bezrobotne i poszukujące pracy (łącznie około 1200 osób).

W targach uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych uczelni z Torunia, Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Szczecina, Grudziądza, Olsztyna, Elbląga, Brodnicy, którzy przedstawili informacje na temat proponowanych kierunków kształcenia oraz warunków rekrutacji na poszczególne wydziały. Swoją ofertę edukacyjną i szkoleniową prezentowały także szkoły policealne z regionu. Nie zabrakło również różnych firm i instytucji z powiatu brodnickiego prezentujących profil swojej działalności oraz aktualne oferty pracy. Brodnickie zakłady pracy reprezentowali: Sits Sp. z o.o. z Brodnicy, Cofresco Sp. z o.o. z Brodnicy, Gotec Polska z Jastrzębia, PTTK Bachotek, Centrum Rekreacyjno-Konferencyjne z Wysokiego Brodna, Agencja Pracy Mondi z Poznania, Agencja Pracy Good Job z Torunia, Agencja Pracy Flex HR z Toruniu, Avon, Oriflame oraz Powiatowy Urząd Pracy, Wojskowa Komenda Uzupełnień i Komenda Powiatowa Państwowej Staży Pożarnej. Również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i portal brodnica.dlawas.info wystawili swoje stoisko.

Stoisko Ochotniczych Hufców Pracy cieszyło się dużym zainteresowaniem i było chętnie odwiedzane przez młodzież uczącą się i poszukującą pracy. Doradca zawodowy Grażyna Moszczyńska przedstawiała szeroki zakres usług Młodzieżowego Centrum Kariery, Joanna Traczykowska pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy informowała o możliwości podjęcia zatrudnienia za pośrednictwem biura. Natomiast Iwona Meller i Maryla Sonnenfeld wychowawcy z Hufca Pracy informowały o ofercie edukacyjnej i szkoleniowej swojej jednostki.

Podczas targów odbyły się warsztaty dla młodzieży pt. „Lekcja kariery międzynarodowej” prowadzona przez przedstawiciela OXFORDON Studiuj w Anglii z Bydgoszczy oraz „Trening kreatywności” prowadzony przez doradcę zawodowego z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Torunia.

Sponsorami targów byli: R. M. Hildebrandt z Brodnicy, Piekarnia Świerkowa Maryla Lewandowska i inni z Brodnicy, Cukiernia MIGO z Górzna, Cukiernia WRZOS z Podgórza.

brod6 Doradca zawodowy MCK i pośrednik pracy PPP informują o zakresie działalności swoich usług.
brod1 Otwarcie Targów. Od prawej: Dariusz Malinowski Komendant HP, Jacek Gniadkowski Dyrektor CKZIU, Jarosław Hiszpański, Wicedyrektor CKZIU, Hanna Królikowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Stanisław Czajkowski Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, Paweł Szramka Poseł na Sejm RP, Marek Hildebrandt Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Beata Polkowska Dyrektor CEiPM, Małgorzata Taranowicz Wojewódzki Komendant OHP, Wiesław Łupina Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, Piotr Boiński Starosta Brodnicki, Roman Pytlasiński Przewodniczący Rady Powiatu, Grażyna Moszczyńska doradca zawodowy MCK.
brod2 Prezentacja Akademii Morskiej ze Szczecina.
brod3 Promocja usług PPP w Brodnicy.
brod4 Wychowawca HP przekazuje materiały promocyjne o naborze na rok 2017/2018.
brod5 Na brodnickich targach edukacji i pracy przedstawiano ofertę uczelni i szkół wyższych z  wielu rejonów Polski.

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007