OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

TARGI EDUKACJI, PRACY I KARIERY W BYDGOSZCZY

W dniu 4 kwietnia 2017 roku przedstawiciele bydgoskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży uczestniczyli w Targach Edukacyjnych w V Liceum Ogólnokształcącym oraz Targach Pracy i Kariery 2017 organizowanych przez Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Targi zgromadziły przedstawicieli różnych instytucji edukacyjnych, rynku pracy oraz pracodawców. Szkoły i uczelnie przedstawiały swoje aktualne oferty a pracodawcy informowali o ofertach pracy, staży i praktyk.

Młodzież z V LO podczas spotkania miała doskonałą okazję do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami wielu uczelni. Podczas indywidualnych rozmów dopytywali o szczegóły związane z kierunkami oraz warunkami przyjęcia na studia. Specjalista ds. rozwoju zawodowego dla uczestników przygotowała testy predyspozycji zawodowych. Pośrednik pracy informowała o możliwościach zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez wykonywanie prac krótkoterminowych oraz o propozycjach wyjazdów zagranicznych w ramach wolontariatu europejskiego EVS programu ERASMUS+. Zainteresowani ofertami pracy i szkoleń, uczestnicy targów wypełniali ankiety poszukującego pracy.

Natomiast Targi Pracy i Kariery 2017r. skierowane były do osób poszukujących zatrudnienia oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi trendami panującymi na rynku pracy. Podczas tegorocznej imprezy można było zapoznać się z wymaganiami pracodawców wobec potencjalnych kandydatów, a dzięki bezpośrednim rozmowom z przedstawicielami firm - sprawdzić najnowsze oferty pracy i praktyk studenckich. Stoisko CEiPM Bydgoszcz reprezentował doradca zawodowy MCIZ, który pomagał stworzyć dokumenty aplikacyjne i udzielał wskazówek dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej. Odwiedzający stoisko to głównie ludzie młodzi, studenci i absolwenci uczelni.

t4 Pośrednik pracy informuje o Młodzieżowym Biurze Pracy.
t1 Młodzież podczas wypełniania testów predyspozycji zawodowych.
t2 Pośrednik pracy podczas przedstawiania oferty CEiPM
t3 oraz  oferyę wolontaiatu.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007